Проверка на оценки

Моля въведете правилно ЕГН и Фак. №
Фак. № ЕГН